Avem plăcerea de a vă oferi serviciile prestate de societatea noastră:

Vă oferim servicii în domeniul protecției muncii (SSM) și situații de urgentă (SU), în conformitate cu prevederile legislației de protecție a muncii

 • realizarea documentațiilor SSM, SU și actualizarea acestora cu noile legi și reglementări
 • elaborarea instrucțiunilor și efectuarea instructajelor necesare,completarea fiselor SSM și SU
 • întocmirea planurilor proprii de securitate,
 • asigurarea formularelor tipizate, fișelor de SSM, SU
 • verificarea regulată a dotărilor în domeniul securității,
 • identificarea necesităților si aplicarea soluțiilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.
 • organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă,
 • planificarea și executarea de controale periodice, în scopul depistării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor
 • întocmirea Planurilor de prevenire a incendiilor
 • cercetarea accidentelor de muncă

Acordăm consultanță tehnică în domeniul securității și sănătății în muncă pentru organizarea și funcționarea compartimentelor de protecție a muncii și a serviciului de securitate a muncii, cu privire la următoarele activități:

 • asigurarea evaluării riscurilor personalizate, auditării și stabilirea nivelului de securitate,
 • asigurarea controlului locurilor de muncă, elaborarea programelor de activitate în acest sens,
 • organizarea efectuării anuale a măsurătorilor de noxe,
 • stabilirea și coordonarea activității de dotare a personalului cu echipamente individuale de protecție,
 • asigurarea organizarii și funcționării Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă,
 • implementarea managementului de securitate și sănătate în muncă.

În cadrul serviciilor RSVTI (Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor) vă oferim sprijin prin personal tehnic atestat și autorizat ISCIR:

 • supravegherea şi verificarea tehnică a instalațiilor sub incidența ISCIR;
 • autorizări de personal (legători de sarcină, manevranți pentru macarale de mană, mecanisme de ridicat, nacele și platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);
 • prelungiri de autorizaţii (macaragii, stivuitoriști, etc.)
 • instruirea și examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR